twitter

Sosyal Medya Nedir?

Pazarlama bölümü çalışanlarının tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok önem verdikleri konulardan birisi potansiyel/mevcut müşterileri ile yer ve zaman kısıtları olmadan iletişim kurabilmek ve bilinirliklerini arttırmaktır. Bu amaçlara ulaşmada en etkin…
Sosyal Medya Nedir
0:00
0:00