sosyal medya nedir

Sosyal Medya Nedir?

Pazarlama bölümü çalışanlarının tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok önem verdikleri konulardan birisi potansiyel/mevcut müşterileri ile yer ve zaman kısıtları olmadan iletişim kurabilmek ve bilinirliklerini arttırmaktır. Bu amaçlara ulaşmada en etkin…
Sosyal Medya Nedir

Sosyal Medyada Pazarlama

Gazete, televizyon ve haber siteleri gibi mesaj iletmek için kullanılan geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak sosyal medya ile pazarlama, müşteriyle ilişki ve diyalog kurmaktadır. Sosyal medyada mesajlar çok yönlüdür ve…
Sosyal Medyada Pazarlama
0:00
0:00