Web Tasarım - Grafik Tasarım

Yeni Elemanlar ve Özellikler

HTML5 dilinde elemanların saklayabilecekleri içerikler guruplandırılmış ve içerik Modeli (Content Models) olarak adlandırılmıştır. içerik modeli elemanların ne çe- şit bir içeriğe sahip olabileceklerini tanımlamak için kullanılır. Bir eleman birden fazla içerik türünü destekleyebilir.

HTML5 tarafından tanımlanan içerik türleri şöyledir:

Content Type Açıklama
Embedded Dış kaynaklı  ve ya başka bir etiketleme dili ile ya da programatik olarak (Örneğin; JavaScript ile Canvas elemanı kullanımı) tanımlanan içerikler. Bu içerik türünü kullanan elemanlara örnek;

<audio>, <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <math>,

<object>, <svg>, <video>

Şow Metin, başka bir eleman ya da gömülü olarak tanımlanan içerikler. Bu içerik türünü kullanan elemanlara örnek; <a>, <abbr>,

<address>, <article>, <aside>, <audio>, <b>, <bdo>,

<blockquote>, <br>, <button>, <canvas>, <cite>, <i>,

<iframe>, <img>, <input>, <script>, <section>, <select>,

<small>

Heading Bir bölümün başlığını tanımlayan  içerikler.  Bu içerik türünü kullanan elemanlara örnek; <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hgroup>

 

 

Sectioning <article>, <aside>, <nav>, <section> elemanlarının içerik türüdür.
Metadata <base>, <command>, <link>, <meta>, <noscript>, <script>,

<style>, <title> elemanlarının içerik türüdür. Sayfaların görselliğini

ve davranışlarını değiştirebilen  içeriklerdir.

Phrasing Paragraşarı oluşturan metin ya da başka bir eleman olarak tanımlanan içerikler. Bu içerik türünü kullanan elemanlara örnek;

<span>, <strong>, <sub>, <sup>, <svg>, <textarea>, <time>,

<var>, <video>, <wbr>, <kbd>, <keygen>, <label>, <mark>,

<math>, <meter>…

Interactive Kullanıcı ile etkileşim için tanımlanmış interaktif içerikler. Bu içerik türünü kullanan elemanlara örnek; <a>, <button>, <details>,

<embed>, <iframe>, <keygen>, <label>, <select>, <textarea>