Web Tasarım - Grafik Tasarım

Beyin Göçünde İkinciyiz

2010 sonu itibariyle Türkiye, Avrupa Birliği’nin tersine beyin göçü progamından en çok yararlanan ikinci ülke oldu. Bir önceki değerlendirmede Türkiye, 5’inci sırada yer alıyordu.

Her geçen yıl bilim insanı sayısını ve bilime yapılan yatırımlarını arttıran Türkiye, uluslararası proje pazarlarında da tırmanışa geçti. Türkiye’nin, bilim ve teknoloji alanında araştırma ve iş dünyasına sunduğu eşsiz fırsatlarla ülkelerin Ar-Ge kapasitesini artırmayı hedefleyen 7. Çerçeve Programı kapsamındaki başarı grafiği yükselmeye devam ediyor.

Türkiye’nin 2007-2010 yılları arasında katıldığı 7. Çerçeve Programları (ÇP) projelerinin toplam portföy büyüklüğü 1,5 milyar avroya ulaştı. Projeler yoluyla ülkeye çekilen Ar-Ge fonlarının miktarı, Türkiye’nin ulusal bütçesinden 7. ÇP bütçesine aktarılan miktarın yaklaşık yüzde 125’ine denk geliyor.

Bu bütçenin 100 milyon Avro’nun üzerindeki kısmı, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarca Türkiye’deki Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi için harcandı.

İşte fark atılan alanlar

KOBİ’lere teknoloji tabanlı ürün ve süreçleri üretmeleri ve kullanmaları konusunda destek sağlayan 7. ÇP ”KOBİ’ler Yararına Araştırmalar” alt programının 2010 çağrılarında Türk KOBİ, KOBİ birlikleri ve üniversiteleri, 5 milyon Avro’luk fon almaya hak kazandı. Bu programdan 2007-2010 yılları arasında geri dönen fon miktarı ise 12,5 milyon Avro’ya yükseldi.

Avrupa’da mevcut ve gelişmiş araştırma altyapılarının kullanımı ve gelişimini desteklemeyi hedefleyen 7. ÇP Araştırma Altyapıları alt programında ise 2010 yılı çağrılarında Türkiye’deki araştırma merkezleri 2 milyon Avro’luk fon almaya hak kazanırken 2007-2010 arasında Türkiye’ye gelen fon miktarı da 9 milyon Avro’ya ulaştı.

7. ÇP Bilgi Bölgeleri alt programı kapsamında 2007-2010 arasında Türkiye’deki gıda, e-sağlık ve sürdürülebilir ulaştırma konularındaki kümelere Bilgi Bölgeleri alanından geri dönen toplam fon, yaklaşık 2 milyon Avro’ya ulaştı.

Türkiye, 2007-2009 yılları arasında 7. ÇP Marie Curie Araştırma Bursları içerisinde yer alan ve tersine beyin göçünü destekleyen programdan en fazla yararlanan 5’inci ülke konumunda iken 2010 yılı ilk çağrı sonuçlarına göre programdan en fazla yararlanan 2’inci ülke konumuna yükseldi.