Web Tasarım - Grafik Tasarım

HTML5 Dili içerisindeki Tüm Etiketlerin Listesi

 

Etiket Durum
<a>  
 

<abbr>

 
 

<acronym>

HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<address>  
 

<applet>

HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<area>  
 

<article>

Yeni (HTML5)
<aside> Yeni (HTML5)
<audio> Yeni (HTML5)

 

<b>  
<base>  
<basefont> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<bdo>  
<big> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<blockquote>  
<body>  
<br>  
<button>  
<canvas> Yeni (HTML5)
<caption>  
<center> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<cite>  
<code>  
<col>  
<colgroup>  
<command> Yeni (HTML5)
<datalist> Yeni (HTML5)
<dd>  
<del>  
<details> Yeni (HTML5)
<dfn>  
<dir> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<div>  
<dl>  
 

<dt>

 
<em>  
 

<embed>

Yeni (HTML5)

 

<fieldset>  
<figcaption> Yeni (HTML5)
<figure> Yeni (HTML5)
<font> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<footer> Yeni (HTML5)
<form>  
<frame>,<frameset> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<h1>..<h6>  
<head>  
<header> Yeni (HTML5)
<hgroup> Yeni (HTML5)
<hr>  
<html>  
<i>  
<iframe>  
<img>  
<input>  
<ins>  
<keygen> Yeni (HTML5)
<kbd>  
<label>  
<legend>  
<li>  
<link>  
<map>  
 

<mark>

Yeni (HTML5)
<menu>  
<meta>  

 

<meter> Yeni (HTML5)
<nav>  
<noframes> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<noscript>  
<object>  
<ol>  
<optgroup>  
<option>  
<output> Yeni (HTML5)
<p>  
<param>  
<pre>  
<progress> Yeni (HTML5)
<q>  
<rp> Yeni (HTML5)
<rt> Yeni (HTML5)
<ruby> Yeni (HTML5)
<s>  
<samp>  
<script>  
<section> Yeni (HTML5)
<select>  
<small>  
<source> Yeni (HTML5)
<span>  
 

<strike>

HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<strong>  
<style>  

 

 

<sub>  
<summary> Yeni (HTML5)
<sup>  
<table>  
<tbody>  
<td>  
<textarea>  
<tfoot>  
<th>  
<thead>  
<time> Yeni (HTML5)
<title>  
<tr>  
<tt> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<u> HTML5 tarafından desteklenmiyor.
<var>  
<video> Yeni (HTML5)
<wbr> Yeni (HTML5)
 

<!– HTML Comment –>

 
<!DOCTYPE>  

NOT    HTML5 dili içerisine eklenen yeni etiketler ilerleyen bölümler lamalı olarak anlatılacaktır.  Fakat HTML diline yeni başlı HTML5 yapısında bulunan  ve önceki HTML sürümlerinden g etiketlerle ilgili bilgi almak için; KODLAB’tan  çıkan XHTML CSS isimli kitabımdan faydalanabilirsiniz.