Web Tasarım - Grafik Tasarım

15 Yıllık Standart Geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 22 Ağustos’tan itibaren uygulamaya koyacağı filtreleme sistemi, AB’nin 15 yıldır uyguladığı standart baz alınarak oluşturuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri, internet kullanıcılarını fuhuş, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlayan düzenlemeleri 15 yıldır uyguluyor. Avrupa Birliği Konseyi her yıl güvenli internet kullanımı ile ilgili toplantılar yaparak kararlar alıyor. BTK’nın güvenli internet uygulaması da AB ve Avrupa Konseyi’nin mevcut düzenlemelerinden ilham alınarak hazırlandı.

AB’nin 1996 yılında yayınladığı, internetin yasa dışı ve zararlı içeriğiyle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik bildiri, internetin çıkışıyla birlikte başlayan bir uygulama. Bildiriden sonra Şubat 1997’de, üye ülke hükümet temsilcileri konseyi, internet üzerindeki yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili karar aldı. 1999 yılından itibaren de güvenli internet programı uygulanmaya başlandı.

İşte Avrupa ülkelerinin güvenli internet standartları:

İngiltere: Tüm mobil şebekeler, standart olarak yetişkin içeriğe erişimi engelleyecek filtreleme yazılımı sağlıyor. Engellemeyi aşmak için şebeke operatörü üzerinden yaş doğrulama işlemi yapılması gerekiyor.

İspanya: 32/2002 sayılı “Bilgi Toplumu Servisleri ve Elektronik Ticaret” kanunu çerçevesinde servis sağlayıcılar, çocuklar için çevrimiçi riskler ve uygun filtreleme teknolojileri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü.

İsviçre: 9 Mart 2007 tarihli telekomünikasyon servisleri konusundaki İsviçre yönetmeliğinin (OTS) 41. maddesi gereğince İsviçre Telekomünikasyon işletmecileri, 16 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların, erotik ve pornografik içeriğe sahip katma değerli hizmetlere erişimini engelleyici tedbirler almakla yükümlü.

Avustralya: Avustralya hükümeti, internet filtrelemesi için ayırdığı bütçeyle konuşuluyor. 116,6 milyon Avustralya Doları (86 milyon ABD Doları) bütçeye sahip “Avustralya Ailelerini Online Ortamda Koruma” girişimi ile 3 yıllık süre içerisinde tüm ailelere ücretsiz internet filtreleme yazılımı dağıtılıyor. Ayrıca şebeke temelli filtreleme çalışmaları da yapılıyor.